PŘIHLÁŠKA do zapsaného spolku WILD WEST COMPANY

 

Příjmení………………………………......…….Jméno…………………….......…………

Adresa……………...............…………………………………...PSČ………………………

E-mail…………………………………………........................……………………

Přezdívka………………………………………………………………………….

 

Závazně se přihlašuji do WILD WEST COMPANY z.s.,

k zapojení se do jeho činnosti a k platbě ročního členského příspěvku

ve výši 2000,- Kč    (Přihláška je platná po zaplacení členského příspěvku) 

 a souhlasím s účelem a stanovami WWC z.s.

 

V…………................……      dne………...........                      Podpis………………..........………..

 

Členský příspěvek můžete zaplatit :

  1. Osobně ve FORT HARY
  2. Složenkou na adrese :  Wild West Company z.s., Jarotice 1, Čimelice, 398 04
  3. Na účet : 1895022/5500   Var.Symbol - Vaše RČ
  4. Poté Vám bude zaslána či předána členská karta